Links die nuttig kunnen zijn

www.psychischegezondheid.nl

Een site met een heleboel informatie over psychische problemen. Het is de website van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid.

www.emdr.nl

Een site waarop duidelijk wordt hoe EMDR werkt en wat je tijdens een sessie kunt verwachten. Op de site is deze praktijk ook te vinden.

www.nvgzp.nl

De site van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Deze praktijk is bij de vereniging aangesloten.

www.inspiratiefilms.nl

Een site waarop waardevolle en vaak ook mooie en ontroerende films besteld kunnen worden die ondersteunend kunnen werken tijdens de begeleiding.

www.psynip.nl

De website van het NIP. Het NIP is de beroepsvereniging van psychologen waar deze praktijk bij is aangesloten.

www.pessotherapie.nl

De website over de pesso methode. Deze manier van werken kan in deze praktijk worden toegepast als dat nodig mocht zijn. Op de site vind je meer informatie.

www.mindacademy.nl

Het instituut waar ik mijn NLP opleidingen heb gevolgd.

www.bigregister.nl

Ik ben gezondheidszorgpsycholoog met een BIG registratie. Op deze site kun je zien wat de registratie inhoudt.