Links die nuttig voor u kunnen zijn

www.psychowijzer.nl

Een site met een heleboel nuttige informatie over psychische problemen. Het is de website van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid.

www.emdr.nl

Een site waarop duidelijk wordt hoe EMDR werkt en wat je tijdens een sessie kunt verwachten. EMDR wordt voornamelijk gebruikt als er traumatische ervaringen hebben plaats gevonden.

www.nvgzp.nl

De site van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. Deze praktijk is bij de vereniging aangesloten.

www.inspiratiefilms.nl

Een site waarop waardevolle en vaak ook mooie en ontroerende films besteld kunnen worden die ondersteunend kunnen werken tijdens de begeleiding.

www.psynip.nl

De website van het NIP. Het NIP is de beroepsvereniging van psychologen waar deze praktijk bij is aangesloten. Mocht je klachten hebben over je psycholoog of haar manier van begeleiden dan kun je, mocht je er samen niet uitkomen, je klacht bij het NIP indienen. Het NIP heeft een beroepscode en een klachtencommissie.

www.pesso.com

De website over de pesso methode. Een lichaamsgerichte manier van werken. Deze manier van werken kan in deze praktijk worden toegepast als dat nodig mocht zijn. Op de site vind je meer informatie.

www.emofree.com

De website over EFT. EFT staat voor Emotional Freedom Techniek. Een methode die gebruikt kan worden als er beladen emotionele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die invloed hebben op je huidige bestaan.

www.bigregister.nl

Meinou Bos is gezondheidszorgpsycholoog met een BIG registratie. Op deze site kun je haar terug vinden en zien wat de registratie inhoudt.

www.psycholoog-en-praktijk.nl

De praktijk is ook op deze site te vinden.


 
Drs. Meinou Bos - Slauerhoffstraat 2 - 1822 JD - Alkmaar
meinou@bos-psycholoog.nl   phone 072-5612366

Powered by SHARK Connect