Hoe werkt het

U kunt telefonisch (06-51164030) contact opnemen of via de mail . U kunt individuele begeleiding krijgen of deelnemen aan een training in een kleine groep. Voor de individuele begeleiding of de deelname aan een training kunt u deze vragenlijst van te voren invullen. Indien gewenst zijn sessies aan huis mogelijk.

Voor de individuele begeleiding wordt er in overleg een intake gepland en wordt er in de eerstvolgende sessie met u het behandelplan doorgenomen. Er is geen wachttijd tussen de intake en het starten van de begeleiding. Er is momenteel 2 weken wachttijd voor de intake.

In het eerste telefonische contact schatten we in of u met uw vraag bij mij op de goede plek bent.

Voor de deelname aan een training wordt ook in een telefonisch gesprek geïnventariseerd of de training geschikt is voor u.

Werkwijze Meinou BosDe intake

De “intake” is een kennismaking waarbij we inventariseren wat uw probleem inhoudt en hoe uw levensomstandigheden zijn. Aan het eind van dit gesprek zal ik mijn eerste indruk met u delen en kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. We maken een voorlopig plan hoe we de begeleiding vorm gaan geven. We plannen dan ook alvast een aantal gesprekken. Het is dus handig om de agenda mee te nemen. Meestal geef ik ook al een eerste “opdracht” mee voor thuis. Mocht tijdens de intake blijken dat deze praktijk voor u niet de juiste plek is dan bespreken we samen waar u dan wel terecht zou kunnen. 

Hoe ziet een sessie eruit

De sessies die volgen zijn een uur (60 min.). Soms nodigen we in het begin van de begeleiding een voor u belangrijke persoon uit om ook bij een sessie aanwezig te zijn. Vaak is dat prettig en zinvol omdat die persoon dan betrokken raakt bij uw proces. 

In het begin van de begeleiding zijn de sessies meestal wekelijks. Na een aantal keer meestal 1 keer in de 2 weken. Tussendoor is er dan genoeg tijd om, als dat wenselijk is, thuis aan de slag te gaan met opdrachten, boekjes, cd’s, films of e-health om het proces te ondersteunen. U kunt mij ook altijd tussendoor mailen of bellen mocht dat nodig of wenselijk zijn.

Meestal evalueren we na vijf sessies. Zijn we goed op weg? Bevalt het? Is er voldoende vooruitgang? Moeten we de doelen bijstellen? Is er een prettige samenwerking? Kunnen we afronden of zijn er nog sessies nodig om uw doelen te bereiken?

Afronding van de begeleiding

Als u uw doelen gehaald hebt ronden we af. Aan het eind van de sessies, na de afronding, krijgt u een factuur thuis gestuurd. We kunnen altijd een betalingsregeling treffen als dat in uw omstandigheden nodig mocht zijn. 

Persoonlijk psychologisch dossier

Tijdens de behandeling wordt een dossier opgebouwd. Het is een gesloten dossier. Dat wil zeggen dat alleen u inzage heeft. Indien nodig wordt er informatie aan uw huisarts of bedrijfsarts verstrekt, maar alleen na overleg en goedkeuring van u.

Contracten met zorgverzekeraars

Er zijn sinds kort geen contracten met zorgverzekeraars meer afgesloten. Hierdoor kan ik als psycholoog 100% borg staan voor uw privacy. 

Kosten

1) De kosten zijn €80,- per sessie. De factuur wordt aan het eind van de begeleiding naar u toegestuurd. Er kan een betalingsregeling worden afgesproken mocht dat in uw situatie wenselijk zijn. Het is een "all inclusive" bedrag. Dat wil zeggen dat eventueel extra tijd (telefonisch en/of mailcontact tussen de sessies door) niet in rekening worden gebracht.

2) Mocht uw begeleidingsvraag gericht zijn op coaching dan zijn de kosten €80,- per uur en dan komt daar 21% BTW bij. Ook bij coaching kan een betalingsregeling worden afgesproken mocht dat in uw situatie wenselijk zijn. En ook bij de coaching geldt dat alleen de sessies in rekening worden gebracht. De extra tijd door telefonisch- of mailcontact is bij de prijs inbegrepen.

3) Mocht er sprake zijn van het verwerken van een schokkende gebeurtenis (ptss= post traumatische stress stoornis) en u een verwijzing van uw huisarts hebben, dan kan u de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. De zorgverzekeraars vergoeden dan een deel van de kosten minus uw eigen risico. Hoeveel uw zorgverzekeraar precies gaat vergoeden kunt u voor de zekerheid het beste bij uw zorgverzekeraar informeren. 

4) Mocht u een training willen volgen dan zijn de kosten €560,- voor 7 dagdelen in een groep van maximaal 12 deelnemers.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de begeleiding en wij er in gezamelijk overleg niet uitkomen dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVGzP (zie nuttige links). Er kan via de NVGzP ook een geschillencommissie worden ingezet als er sprake is van een geschil.


 
Drs. Meinou Bos - Slauerhoffstraat 2 - 1822 JD - Alkmaar
meinou@bos-psycholoog.nl   phone 072-5612366

Powered by SHARK Connect