Hoe werkt het

U kunt telefonisch (072-5612366) contact opnemen of via de mail . Nadat we elkaar telefonisch hebben gesproken en een datum voor een intakegesprek hebben gepland vraag ik u deze vragenlijst van te voren in te vullen. Indien gewenst zijn sessies aan huis mogelijk.

Op dit moment worden er geen nieuwe begeleidingstrajecten gestart. Er is i.v.m. een overvolle praktijk, tot nader bericht, een aannamestop.

Na de intake wordt in de eerstvolgende sessie met u het behandelplan doorgenomen. Er is geen wachttijd tussen de intake en het starten van de begeleiding.

In het eerste telefonische contact schatten we in of u met uw vraag bij mij op de goede plek bent. We overleggen ook of er in uw geval vergoedingsmogelijkheden zijn via uw zorgverzekeraar (als uw huisarts bij Vicino is aangesloten) of anderszins.

Werkwijze Meinou BosDe intake

De “intake” is een kennismaking waarbij we inventariseren wat uw probleem inhoudt en hoe uw levensomstandigheden zijn. Aan het eind van dit gesprek zal ik mijn eerste indruk met u delen en kijken we samen wat de mogelijkheden zijn. We maken een voorlopig plan hoe we de begeleiding vorm gaan geven. We plannen dan ook alvast een aantal gesprekken. Het is dus handig om de agenda mee te nemen. Meestal geef ik ook al een eerste “opdracht” mee voor thuis. Mocht tijdens de intake blijken dat deze praktijk voor u niet de juiste plek is dan bespreken we samen waar u dan wel terecht zou kunnen. Als u via uw huisarts bent doorverwezen overlegt u met uw huisarts over andere mogelijkheden.

Hoe ziet een sessie eruit

De sessies die volgen zijn een uur (60 min.). Soms nodigen we in het begin van de begeleiding een voor u belangrijke persoon uit om ook bij een sessie aanwezig te zijn. Vaak is dat prettig en zinvol omdat die persoon dan betrokken raakt bij uw proces. 

In het begin van de begeleiding zijn de sessies meestal wekelijks. Na een aantal keer meestal 1 keer in de 2 weken. Tussendoor is er dan genoeg tijd om, als dat wenselijk is, thuis aan de slag te gaan met opdrachten, boekjes, cd’s, films of e-health om het proces te ondersteunen. U kunt mij ook altijd tussendoor mailen of bellen mocht dat nodig of wenselijk zijn.

Meestal evalueren we na vijf sessies. Zijn we goed op weg? Bevalt het? Is er voldoende vooruitgang? Moeten we de doelen bijstellen? Is er een prettige samenwerking? Kunnen we afronden of zijn er nog sessies nodig om uw doelen te bereiken?

Afronding van de begeleiding

Als u uw doelen gehaald hebt ronden we af. Aan het eind van de sessies, na de afronding, krijgt u een factuur thuis gestuurd. We kunnen altijd een betalingsregeling treffen als dat in uw omstandigheden nodig mocht zijn. Mocht uw huisarts bij Vicino aangesloten zijn dan kunnen de kosten vergoed worden als er sprake is van een dsm diagnose die in het basispakket van de zorgvezekeraar valt. Een verwijsbrief van de huisarts is een voorwaarde voor vergoeding. Relatiebegeleiding en werkgerelateerde problematiek (burnout) zijn uitgesloten van vergoeding door zorgverzekeraars en via Vicino.

Persoonlijk psychologisch dossier

Tijdens de behandeling wordt een dossier opgebouwd. Het is een gesloten dossier. Dat wil zeggen dat alleen u inzage heeft. Indien nodig wordt er informatie aan uw huisarts of bedrijfsarts verstrekt, maar alleen na overleg en goedkeuring van u.

Contracten met zorgverzekeraars

Er zijn geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten voor dit jaar. Deze praktijk blijft aangesloten bij Vicino waardoor in 2017 vergoeding mogelijk is als uw huisarts ook met Vicino samenwerkt (zie www.vicinonhn.nl voor aangesloten huisartsen).

Kosten

Er zijn drie situaties mogelijk:

1) De kosten zijn 80 Euro per sessie als u geen verwijsbriefje van de huisarts heeft en u er voor kiest om zelf te betalen. Als u een verwijsbriefje van uw huisarts heeft maar de problematiek niet in de basisverzekering valt van de zorgverzekeraar, dient u ook zelf te betalen. Bij de zorgverzekeraars heet dat OZP (overig zorgproduct). De factuur wordt aan het eind van de begeleiding naar u toegestuurd. Er kan een betalingsregeling worden afgesproken mocht dat in uw situatie wenselijk zijn.

2) Als er sprake is van een dsm diagnose die in de vergoeding van de basisverzekering valt en uw huisarts bij Vicino is aangesloten dan kunnen de kosten vergoed worden als u een verwijsbrief van uw huisarts heeft. Zie www.vicinonhn.nl voor aangesloten huisartsen. Let wel op dat het eigen risico door de zorgverzekeraar eerst aangesproken gaat worden. Als de vergoeding via uw zorgverzekeraar loopt wordt er tegenwoordig niet meer per sessie vergoed maar wordt er in "producten" vergoed door de zorgverzekeraar. Tot 120 minuten spreekt men van onvolledig traject (185,22 Euro), tussen 120 minuten en 294 minuten van het "product" kort (429,98 Euro), tussen 295 en 495 minuten van "product" middel (732,64 Euro) en tussen 496 en 750 minuten van "product" intensief (1148,82 Euro). Te vergelijken met een belbundel waarbij het aantal minuten gebruikt kunnen worden tot een maximum aantal minuten en als daar overheen gegaan wordt komt men in een nieuwe bundel terecht. Nogmaals: houd er rekening mee dat altijd eerst uw eigen risico wordt aangesproken door de zorgverzekeraar! 

3) Mocht uw begeleidingsvraag gericht zijn op coaching dan zijn de kosten 80 Euro per uur en dan komt daar 21% BTW bij.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de begeleiding en wij er in gezamelijk overleg niet uitkomen dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVGzP (zie nuttige links). Vanaf 2017 kan via de NVGzP ook een geschillencommissie worden ingezet als er sprake is van een geschil.


 
Drs. Meinou Bos - Slauerhoffstraat 2 - 1822 JD - Alkmaar
meinou@bos-psycholoog.nl   phone 072-5612366

Powered by SHARK Connect